Terminy szkoleń

ONLINE

Analiza systemów pomiarowych (MSA)

(ang. Measurement Systems Analysis)

2 dni

4 dni

2 dni

2 dni

Wprowadzenie do niezawodności

(ang. Reliability Introduction)

1 dni

1 dni

Analiza niezawodności

(ang. Reliability Analysis)

4 dni

1 dni

Otwarte

Zamknięte

Terminy szkoleń STACJONARNYCH

Statystyczna kontrola procesu (SPC)

(ang. Statistical Process Control)

Szkolenia w zakresie Six Sigma, rozwiązywania problemów i poprawy procesów. 

Szkolenie:

Czas trwania

Szkolenia zamknięte

 

Na podstawie oceny stanu obecnego w organizacji,  dostosowuję zakres szkolenia do potrzeb Twojej organizacji. 

 

Największe zalety szkoleń zamkniętych:

  • wpływ na zakres merytoryczny szkolenia oraz jego finalny program

  • praca na konkretnych problemach firmy

  • niższy koszt całkowity przy oddelegowaniu większej ilości pracowników

  • wybór terminu i miejsca 

  • możliwość mojego wsparcia i doradztwa w projektach doskonalących w siedzibie firmy w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji

  • integracja pracowników z różnych działów w firmie

Szkolenia otwarte

 

Szkolenia otwarte to szkolenia o ustalonej z góry dacie, miejscu, programie, celach szkoleniowych i cenie.

 

Największe zalety szkoleń otwartych:

  • wymiana doświadczeń wśród uczestników z różnych branż, wydziałów i organizacji

  • nawiązanie kontaktów biznesowych

  • mniej formalności w zakresie organizacji

  • niższy koszt całkowity przy oddelegowaniu małej ilości pracowników

  • ocena SIGMA Value jako firmy szkoleniowej

2 dni

8 dni

16 dni

4 dni

3 dni

Rozwiązywanie problemów Metodą 8D

(ang. Eight Disciplines Problem Solving Process, 8D)

Analiza przyczyn i potencjalnych niezgodności (standardy AIAG & VDA)

(ang. Failure Mode and Effects Analysis, FMEA)

2 dni


 

Każde ze szkoleń oferowanych przez SIGMA Value uczy jak wykorzystywać dane w celu efektywniejszego rozwiązywania problemów i podejmowania trafniejszych decyzji.

 

Szkolenia są praktyczne i dostosowane do codziennych wyzwań klienta. Koncentrują się na najbardziej praktycznych narzędziach oraz sprawdzonych metodach (core tools).

 

Oferta szkoleniowa SIGMA Value obejmuje indywidualne, przygotowane specjalnie dla klienta, szkolenia zamknięte oraz szkolenia otwarte.

Rozwiązywanie złożonych problemów przy pomocy danych i analityczne (krytyczne) myślenie to dwie najważniejsze umiejętności potrzebne do funkcjonowania w czwartej rewolucji przemysłowej.

 

Co więcej, oprócz środowiska pracy, dane przenikają każdy aspekt naszego życia — od mediów po medycynę, od rolnictwa po finanse.

Dane szybciej odpowiadają na pytania, dostarczają potrzebnych informacji i pozwalają podejmować trafniejsze decyzje.

SIGMA Value

CONSULTING

  1. pl
  2. en