Tradycyjne, szeroko stosowane podejście do eksperymentowania wymaga zmiany jednego czynnika w czasie, przez co proces eksperymentowania jest nieefektywny, niepraktyczny, prowadzi do sub-optymalizacji systemu i nie jest w stanie opisać skomplikowanych relacji między parametrami procesu (interakcji). 

 

Alternatywą do tradycyjnego podejścia są planowane eksperymenty (ang. Design of Experiments), które w sposób systematyczny i strukturalny pozwalają na zrozumienie relacji przyczynowo-skutkowej w procesach, dzięki czemu stają się najefektywniejszą metodą rozwiązywania problemów. 

 

DOE pomaga w:

 • identyfikacji najważniejszych czynników i ich wpływu na proces/produkt (relacja przyczyna-skutek)
 • zrozumieniu interakcji między czynnikami (efekt jednego czynnika jest zależny od ustawienia innego czynnika)
 • ustaleniu poziomów czynników, przy których wydajność procesów/produktów jest optymalna (w celu z minimalną zmiennością)
 • zrozumieniu wpływu zakłóceń na proces/produkt i uodpornienie się na te zakłócenia (np. warunki otoczenia, zmienność surowca)

 

 

SIGMA Value pomaga klientom realizować planowane eksperymenty poprzez:

 

Planowanie eksperymentu

 • Facylituję zespół składający się z osób z różnych dyscyplin związanych z produktem lub procesem w celu określenia najodpowiedniejszej metryki charakteryzującej problem, czynników do zbadania oraz ich poziomów.
 • Na tym etapie określany jest też rodzaj odpowiedniego rodzaju eksperymentu (screening, optymalizacja lub badania odpornościowe, ang. robust design) 

 

Wybór planu eksperymentu

 • Rozważamy odpowieni plan eksperymentu w celu zmaksymalizowania informacji względem zasobów (ilość prób, czas, czynniki ciężkie do zmiany)

 

Uruchamianie zaplanowanych testów 

 • Przeprowadzenie testów zgodnie z planem jest niezbędne
 • W razie potrzeby służę pomocą w nadzorowaniu eksperymentu

 

Analizę wyników

 • Dzięki statystycznej analizie wyników z eksperymentu wyciągamy wspólnie wnioski i definiujemy następne akcje

 

Weryfikację

 • Weryfikacja obejmuje walidację najlepszych ustawień poprzez przeprowadzenie kilku kolejnych serii eksperymentalnych w celu potwierdzenia, że proces funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami i wszystkie cele są realizowane

 


Tworzę wartość dzięki rozwiązywaniu krytycznych problemów klienta, wykorzystując moje doświadczenie i wiedzę ekspercką.

 

Moim głównym zadaniem jest wygenerowanie "właściwego" rozwiązania problemu, które będzie odpowiadało oczekiwaniom klienta i jego budżetowi. 

 

Moje usługi obejmują pomoc na wszystkich etapach iteracyjnego podejścia do rozwiązania:

 • Analiza Twojej sytuacji (analiza istniejących danych)

 • Zalecana strategia

 • Akcje (zbieranie danych, sampling z manipulacją i bez)

 • Dokładna analiza wyników (pisemny raport)

 • Świętowanie Twoich postępów!

 • Poprawę istniejących lub opracowywanie nowych procesów i produktów

 • Poprawę stabilności i przewidywalności procesów

 • Opracowywanie systemów kontroli jakości w celu monitorowania spójności procesów, surowców lub produktów

 • Ocenę jakości danych laboratoryjnych

 • Walidację metod testowania i ich skuteczności

 • Analizę systemów pomiarowych (walidacja metod, przyrządów pomiarowych, personelu, błędu pomiarowego, etc.)

 • Pomoc w badaniach niezawodnościowych (Reliability Analysis)

 • Projektowanie eksperymentów w celu odkrycia i potwierdzenia relacji przyczynowo-skutkowej (Design of Experiments, Robust Design)

 • Wsparciu zespołów rozwiązujących problemy w organizacji klienta poprzez zarządzanie projektem, szkolenia, coaching i wskazówki mentorskie 

 • Dostarczeniu konkretnego szkolenia w zakresie doskonałości operacyjnej

 • Ocenie wdrożenia programu LSS i doradztwie kadrze zarządzającej w tym zakresie

 • Wyborze projektów

 • Wyborze kandydatów na GBs / BBs

 


Wykorzystując dane i metody statystyczne, SIGMA Value pomaga klientom poprzez:


Świadome decyzje mogą być podejmowane tylko w sposób obiektywny. Dlatego ważne jest, aby zbierać dobrej jakości dane i odpowiednio je analizować.

 

SIGMA Value oferuje doradztwo w zakresie:

 • zdefiniowania problemu
 • wyboru planu próbkowania (sampling) w celu zebrania dobrej jakości danych
 • przeanalizowania danych procesowych klienta
 • przeanalizowania danych z eksperymentów klienta​​​

Jak pomagam klientom?

Analiza danych

Planowane eksperymenty (ang. Design of Experiments)

Poprawa jakości

Doradztwo i pomoc w innych obszarach


SIGMA Value może również pomóc w:

Analiza danych

DOE

Poprawa jakości

Inne


 

SIGMA Value

CONSULTING

 1. pl
 2. en