SIGMA Value

CONSULTING

  1. pl
  2. en
  • Wsparciu zespołów rozwiązujących problemy w organizacji klienta poprzez zarządzanie projektem, szkolenia, coaching i wskazówki mentorskie 

  • Dostarczeniu konkretnego szkolenia w zakresie doskonałości operacyjnej

  • Ocenie wdrożenia programu LSS i doradztwie kadrze zarządzającej w tym zakresie

  • Wyborze projektów

  • Wyborze kandydatów na GBs / BBs

Doradztwo i pomoc w innych obszarach


SIGMA Value może również pomóc w: