W skrócie


 

Doświadczenie


 

Publikacje


 

 Lean Six Sigma Master Black Belt

Tomasz Leśniewicz

ekspert Lean Six Sigma i Design of Experiments

Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt z ponad 14-letnim doświadczeniem w obszarze doskonałości operacyjnej. Odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie projektów ukierunkowanych na doskonalenie produktów i usług oraz redukcję kosztów. Mentorem Tomasza w trakcie 20-tygodniowego szkolenia Master Black Belt był Pierre Bayle, jeden z najlepszych trenerów Six Sigma w Europie.

Praktyk, który w trakcie swojej kariery zawodowej zapewnił organizacjom ponad 20 milionów złotych oszczędności.

Trener posiadający wiedzę specjalistyczną w zakresie narzędzi doskonalenia procesów, który przeszkolił do tej pory ponad 500 ekspertów.

Wykładowca studiów podyplomowych Lean Six Sigma oraz trener Six Sigma w Wyższej Szkole Bankowej.

Lider zmian, który wykorzystuje narzędzia do stymulowania zmian organizacyjnych, kulturowych i procesowych oraz zapewnia stały rozwój umiejętności.

Wieloletni menadżer z doświadczeniem zdobytym w obszarach produkcji, usług oraz rozwoju produktów.

  • Trener i konsultant ds. doskonałości operacyjnej z doświadczeniem zdobytym w obszarach usług, produkcji oraz R&D 

  • Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt (Whirlpool Corporation)

  • Lider zmian (5 Lenses Lean Management System) przeszkolony przez McKinsey&Company

  • Konsultant ds. zarządzania, przeszkolony przez The Boston Consulting Group

  • Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej prowadzący szkolenia i studia podyplomowe w obszarze doskonałości operacyjnej

  • Audiofil i kolekcjoner płyt winylowych

  • Mąż Dominiki i ojciec Kaliny i Ignacego 

Business Excellence Change Leader | Merck Group

Wykładowca | Wyższa Szkoła Bankowa

Senior Process Excellence Change Agent | Associate director | UBS Group AG

Lean Coach | Volvo Group

Lean Six Sigma Master Black Belt w obszarze produkcji | Whirlpool Corp.

Six Sigma Master Black Belt w obszarze rozwoju elektroniki | Whirlpool Corp.

Six Sigma Black Belt w obszarze rozwoju elektroniki | Whirlpool Corp.

Inspektor | Laboratorium Elektroniki | Główny Urząd Miar we Wrocławiu

2019 – 2021

2018 – obecnie

2017 – 2019

2016 – 2017

2014 – 2016

2012 – 2014

2008 – 2012

2006 – 2008

Optimization of laterites leaching by application of sequential design of experiments | Aug 21, 2017

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Katarzyna Ochromowicz, Tomasz Lesniewicz

 

Production of gold nanoparticles using atmospheric pressure glow discharge generated in contact with a flowing liquid cathode – a design of experiments study | Oct 16, 2015

RSC Advances - An international journal to further the chemical sciences

A. Dzimitrowicz, T. Lesniewicz, K. Greda, P. Jamroz, M. Nykc and P. Pohl

 

Determination of mercury in mosses by novel cold vapor generation atmospheric pressure glow microdischarge optical emission spectrometry after multivariate optimization | Jun 15, 2015

Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Issue 8, 2015

Krzysztof Greda, Konrad Kurcbach, Katarzyna Ochromowicz, Tomasz Lesniewicz, Piotr Jamroz and Pawel Pohl

 

Improving almost everything | Jun 5, 2014

X Polish Six Sigma Conference


 

SIGMA Value

CONSULTING

  1. pl
  2. en