W skrócie


 

Doświadczenie


 

Publikacje


 

 Lean Six Sigma Master Black Belt

Tomasz Leśniewicz

ekspert Lean Six Sigma i Design of Experiments

Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt z ponad 14-letnim doświadczeniem w obszarze doskonałości operacyjnej. Odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie projektów ukierunkowanych na doskonalenie produktów i usług oraz redukcję kosztów. Mentorem Tomasza w trakcie 20-tygodniowego szkolenia Master Black Belt był Pierre Bayle, jeden z najlepszych trenerów Six Sigma w Europie.

Praktyk, który w trakcie swojej kariery zawodowej zapewnił organizacjom ponad 20 milionów złotych oszczędności.

Trener posiadający wiedzę specjalistyczną w zakresie narzędzi doskonalenia procesów, który przeszkolił do tej pory ponad 500 ekspertów.

Wykładowca studiów podyplomowych Lean Six Sigma oraz trener Six Sigma w Wyższej Szkole Bankowej.

Lider zmian, który wykorzystuje narzędzia do stymulowania zmian organizacyjnych, kulturowych i procesowych oraz zapewnia stały rozwój umiejętności.

Wieloletni menadżer z doświadczeniem zdobytym w obszarach produkcji, usług oraz rozwoju produktów.

  • Trener i konsultant ds. doskonałości operacyjnej z doświadczeniem zdobytym w obszarach usług, produkcji oraz R&D 

  • Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt (Whirlpool Corporation)

  • Lider zmian (5 Lenses Lean Management System) przeszkolony przez McKinsey&Company

  • Konsultant ds. zarządzania, przeszkolony przez The Boston Consulting Group

  • Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej prowadzący szkolenia i studia podyplomowe w obszarze doskonałości operacyjnej

  • Audiofil i kolekcjoner płyt winylowych

  • Mąż Dominiki i ojciec Kaliny i Ignacego 

Business Excellence Change Leader | Merck Group

Wykładowca | Wyższa Szkoła Bankowa

Senior Process Excellence Change Agent | Associate director | UBS Group AG

Lean Coach | Volvo Group

Lean Six Sigma Master Black Belt w obszarze produkcji | Whirlpool Corp.

Six Sigma Master Black Belt w obszarze rozwoju elektroniki | Whirlpool Corp.

Six Sigma Black Belt w obszarze rozwoju elektroniki | Whirlpool Corp.

Inspektor | Laboratorium Elektroniki | Główny Urząd Miar we Wrocławiu

2019 – 2021

2018 – obecnie

2017 – 2019

2016 – 2017

2014 – 2016

2012 – 2014

2008 – 2012

2006 – 2008