• Poprawę istniejących lub opracowywanie nowych procesów i produktów

  • Poprawę stabilności i przewidywalności procesów

  • Opracowywanie systemów kontroli jakości w celu monitorowania spójności procesów, surowców lub produktów

  • Ocenę jakości danych laboratoryjnych

  • Walidację metod testowania i ich skuteczności

  • Analizę systemów pomiarowych (walidacja metod, przyrządów pomiarowych, personelu, błędu pomiarowego, etc.)

  • Pomoc w badaniach niezawodnościowych (Reliability Analysis)

  • Projektowanie eksperymentów w celu odkrycia i potwierdzenia relacji przyczynowo-skutkowej (Design of Experiments, Robust Design)

 


Wykorzystując dane i metody statystyczne, SIGMA Value pomaga klientom poprzez:

Poprawa jakości

SIGMA Value

CONSULTING

  1. pl
  2. en