Tradycyjne, szeroko stosowane podejście do eksperymentowania wymaga zmiany jednego czynnika w czasie, przez co proces eksperymentowania jest nieefektywny, niepraktyczny, prowadzi do sub-optymalizacji systemu i nie jest w stanie opisać skomplikowanych relacji między parametrami procesu (interakcji). 

 

Alternatywą do tradycyjnego podejścia są planowane eksperymenty (ang. Design of Experiments, DOE), które w sposób systematyczny i strukturalny pozwalają na zrozumienie relacji przyczynowo-skutkowej w procesach, dzięki czemu stają się najefektywniejszą metodą rozwiązywania problemów. 

 

DOE pomaga w:

 • identyfikacji najważniejszych czynników i ich wpływu na proces/produkt (relacja przyczyna-skutek)
 • zrozumieniu interakcji między czynnikami (efekt jednego czynnika jest zależny od ustawienia innego czynnika)
 • ustaleniu poziomów czynników, przy których wydajność procesów/produktów jest optymalna (w celu z minimalną zmiennością)
 • zrozumieniu wpływu zakłóceń na proces/produkt i uodpornienie się na te zakłócenia (np. warunki otoczenia, zmienność surowca)

 

 

SIGMA Value pomaga klientom realizować planowane eksperymenty poprzez:

 

Planowanie eksperymentu

 • Facylituję zespół składający się z osób z różnych dyscyplin związanych z produktem lub procesem w celu określenia najodpowiedniejszej metryki charakteryzującej problem, czynników do zbadania oraz ich poziomów.
 • Na tym etapie określany jest też rodzaj odpowiedniego rodzaju eksperymentu (screening, optymalizacja lub badania odpornościowe, ang. robust design) 

 

Wybór planu eksperymentu

 • Rozważamy odpowieni plan eksperymentu w celu zmaksymalizowania informacji względem zasobów (ilość prób, czas, czynniki ciężkie do zmiany)

 

Uruchamianie zaplanowanych testów 

 • Przeprowadzenie testów zgodnie z planem jest niezbędne
 • W razie potrzeby służę pomocą w nadzorowaniu eksperymentu

 

Analizę wyników

 • Dzięki statystycznej analizie wyników z eksperymentu wyciągamy wspólnie wnioski i definiujemy następne akcje

 

Weryfikację

 • Weryfikacja obejmuje walidację najlepszych ustawień poprzez przeprowadzenie kilku kolejnych serii eksperymentalnych w celu potwierdzenia, że proces funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami i wszystkie cele są realizowane

 

 

Planowane eksperymenty (ang. Design of Experiments, DOE)

SIGMA Value

CONSULTING

 1. pl
 2. en