"Tomka poznałem w roli trenera na szkoleniu z zakresu Six Sigma Black Belt.

Zdecydowany, konsekwentny, zdeterminowany i stuprocentowo oddany temu co robi. Świetnie czuje zespół. Doskonale rozumie biznes i jego aspekty m.in.: ekonomiczne, jakościowe, ludzkie.

Zdecydowanie polecam jako „panaceum” na trudne lub „nierozwiązywalne” problemy w firmie.

 

Sebastian Kryś

Executive MBA w Georgia State University

Szkolenie Six Sigma Black Belt

"Tomasz jest prawdziwym ekspertem w swojej dziedzinie, a szkolenia z nim są pełne kreatywności i mnóstwa drogocennych informacji. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, wspiera podczas rozwiązywania problemów oraz udziela cennych wskazówek, w jaki sposób za pomocą prostych narzędzi można rozwiązać kluczowe problemy w firmie. Prowadzone przez Tomasza szkolenia są najlepszymi, w jakich brałam udział. Jego kompetencje, niestandardowe podejście do wielu problemów są prawdziwą inspiracją."

 

Marek Sulik

MBA, Six Sigma, Executive Manager

Szkolenie Six Sigma Black Belt

"Miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu Six Sigma Black Belt prowadzonym przez Tomka.

Mogę potwierdzić - ogrom wiedzy i sposób jej przekazania na najwyższym poziomie.

Nawet takie "czary" jak statystyka przedstawione w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego.

Szczerze polecam Tomka jako trenera oraz osobę prowadzącą projekty. 👍"

 

 

Maciej Dąbrowski

Lean Expert w Gerdes MC

Szkolenie Six Sigma Black Belt

Przykładowe rekomendacje (więcej na moim profilu LinkedIn)


 

Celem szkolenia Six Sigma Black Belt przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na rozwiązywanie rzeczywistych problemów. 

 

Ze względu na rozległość obu metodyk nie jest możliwe stworzenie jednego kompleksowego szkolenia w rozsądnym czasie trwania zarówno w zakresie Lean, jak i Six Sigma.

Dlaczego nie "Lean Six Sigma" Black Belt?

Uwaga:

Program szkolenia Six Sigma Black Belt jest zgodny z ISO 13053-1:2011(en) Quantitative methods in process improvement — Six Sigma oraz wykracza po za zakres normy.

Szkolenie Six Sigma Black Belt

 • Black Belt to osoba, która stosuje zróżnicowane techniki doskonalenia procesów w celu osiągnięcia celów biznesowych
 • Prowadzi projekty doskonalące oraz zapewnia rozwój kompetencji w organizacji poprzez szkolenia i doradztwo
 • Identyfikuje problemy i przyczyny źródłowe, analizuje dane i generuje rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów i poprawę jakości 
 • Jest agentem zmiany, którego zadaniem jest stworzenie środowiska, w którym krytyczne myślenie i dane są podstawą do podejmowania decyzji

Jakie są korzyści?

Jaka jest charakterystyka szkolenia Six Sigma Black Belt?

 • Zadawanie właściwych pytań i poprawa krytycznego myślenia
 • Rozwiązywanie skomplikowanych problemów przy użyciu danych
 • Właściwa interpretacja danych tak, aby wyniki były przydatne i znaczące
 • Praca nad projektem doskonalącym od pierwszego dnia szkolenia
 • Połączenie wiedzy procesowej z myśleniem statystycznym 
 • Umiejętność przeprowadzenia planowanych eksperymentów (DOE), w celu zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego
 • Efektywne prezentowanie danych i tworzenie łatwych do zrozumienia wizualizacji, aby odbiory rozumieli wyniki
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji i zarządzania zmianą 
 • Rozwój kompetencji i zwiększenie atrakcyjności rynku pracy

Dla kogo jest szkolenie Six Sigma Black Belt?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełniących różne funkcje w organizacji - operacyjne, jakościowe, logistyczne, finansowe, produkcyjne, inżynieryjne.

Jaki jest model szkolenia Six Sigma Black Belt?

 • Tylko sprawdzone narzędzia
 • Użycie sekwencji "dlaczego - co - jak" podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
 • Częste korzystanie z przykładów i "studiów przypadku"
 • Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
 • Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
 • Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
 • Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
 • Sesje dyskusyjne z trenerem
 • Max. 15 uczestników

Jakie są wymagania?

Zidentyfikowany problem nad którym uczestnik będzie pracował podczas szkolenia.

Jaki jest program?

Six Sigma Black Belt

Sesja 1  (4 dni)

Sesja 3 (4 dni)

 • Wprowadzenie do Six Sigma (historia, koncept, model DMAIC, struktura)

 • Jakość

 • Metoda naukowa (PDSA) i krytyczne myślenie 

 • Ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów (Ishikawa, 5Why, Cost/Benefit..)

 • Podstawy zarządzania projektem

 • Definicje operacyjne

 • Wprowadzenie do zmienności

 • Quincunx 

 • Mapowanie procesu

 • VOC: analiza głosu klienta

 

Sesja 2  (4 dni)

 • Podstawowe statystyki i graficzna prezentacja danych

 • Karty kontrolne

 • Analiza systemów pomiarowych (dane ciągłe/atrybutywne)

 • Badanie składników zmienności

  • Drzewa próbkowania

  • Próbkowanie racjonalne

  • Crossed vs Nested

 • Istotność statystyczna źródeł zmienności

 • Analiza regresji

 • Eksperymentowanie

  • Metody eksperymentowania

  • DOE: Eksperyment pełnoczynnikowy

 

 • ANOVA:

  • Nested

  • Crossed

 • DOE: Eksperyment ułamkowy

  • Diagram zależności czynników (ang. Factors Relationship Diagram)

  • Zarządzanie zakłóceniami (Repeats, Replicates, Blocking, Noise as a Factor)

  • Czynniki ciężkie do zmiany (WP/SP)

  • Definitive Screening Design

 

Sesja 4 (4 dni)

 • DOE:

  • Przyczyny specjalne w eksperymencie

  • Transformacja Y w DOE

  • Budowanie modeli

  • Analiza reszt

 • Metody generowania rozwiązań

 • FMEA

 • Statystyczna kontrola procesu (SPC)

 • Zdolność procesu

 • Plany kontroli

 • Wdrożenie pilotażowe

 • Zarządzanie zmianą

 • Zarządzanie wydajnością

 • Dzienne spotkania

 • Efektywne prezentowanie informacji

 • Lean Thinking 

 • Czyszczenie danych przy użyciu Excela

16 dni


 

Szkolenie Black Belt nie jest już kursem statystycznym!

Jest to kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów w organizacjach z użyciem praktycznych, sprawdzonych i nowoczesnych narzędzi.

Nie będę Cię uczył trudnych formuł statystycznych, ale zamiast tego nauczę Cię, jak myśleć krytycznie, zebrać dobrej jakości dane, wykorzystać narzędzia analityczne (Minitab i Excel) i rozwiązać każdy problem.

SIGMA Value

CONSULTING

 1. pl
 2. en