Terminy szkoleń

ONLINE

Terminy szkoleń STACJONARNYCH

Problem Solving jest dedykowanym szkoleniem zamkniętym

"Tomka poznałem w roli trenera na szkoleniu z zakresu Six Sigma Black Belt.

Zdecydowany, konsekwentny, zdeterminowany i stuprocentowo oddany temu co robi. Świetnie czuje zespół. Doskonale rozumie biznes i jego aspekty m.in.: ekonomiczne, jakościowe, ludzkie.

Zdecydowanie polecam jako „panaceum” na trudne lub „nierozwiązywalne” problemy w firmie.

 

Sebastian Kryś

Executive MBA w Georgia State University

Szkolenie Problem Solving

"Jedno z lepszych szkoleń, profesjonalne podejście od praktycznej strony problemu. Prezentacja materiału w sposób przystępny, skupienie na faktycznym przekazaniu wiedzy, tak aby uczestnicy naprawdę zrozumieli i zapamiętali. Metodologia Six Sigma zaszczepiona i naprawdę chce się z nią pracować po takim szkoleniu!"

 

Patrycja Gorczak

Director of Product Development w 4Kraft

Szkolenie Problem Solving

Przykładowe rekomendacje (więcej na moim profilu LinkedIn)


 

Szkolenie Rozwiązywanie problemów przy pomocy danych dla inżynierów (Problem Solving)

 • Inżynierowie przyszłości muszą mieć umiejętności, które obejmują kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjne myślenie, przywództwo i współpracę, ponieważ będą oni musieli sobie radzić ze zmianami, jakie przyniesie przemysł 4.0.
 • Przyjmuje się, że inżynieria to wykorzystanie nauki i matematyki do projektowania lub tworzenia rzeczy - niewiele jest jednak wzmianek i dyskusji na temat problemów, dopóki się nie pojawią, a to ogromne niedopatrzenie w nauczaniu inżynierii.
 • Istnieje wiele metod rozwiązywania problemów, które stosowane są w organizacjach, ale najlepsze z nich mają jedną wspólną cechę - zaczynają się od zrozumienia danych. 
 • Podejście oparte na danych odnosi się do systematycznego gromadzenia, zarządzania, analizy, interpretacji i stosowania danych.
 • Szkolenie Problem Solving dostarcza cały zestaw umiejętności potrzebnych do planowania i wykonywania wieloetapowych sekwencji działań, reagowania na dynamicznie zmieniający się system, testowania hipotez i, jeśli to konieczne, adaptacyjnego tworzenia nowych hipotez, przy wykorzystaniu danych, tak aby doprowadzić do rozwiązania problemu.
 • Kurs koncentruje się na integracji krytycznego myślenia i kreatywności z umiejętnościami technicznymi.

Jakie są korzyści?

Jaka jest charakterystyka szkolenia Problem Solving?

 • Szybkie i dokładne rozwiązywanie najważniejszych problemów biznesowych przy użyciu danych

 • Połączenie wiedzy procesowej z myśleniem statystycznym

 • Lepsze wykorzystanie zasobów, redukcja kosztów i poprawa jakości

 • Uwolnienie czasu do wykonywania innych rzeczy

 • Poprawa krytycznego myślenia

 • Rozwój kompetencji i zwiększenie atrakcyjności rynku pracy

Dla kogo jest szkolenie Problem Solving?

Szkolenie Problem Solving jest przeznaczone dla osób pełniących różne funkcje w organizacji - operacyjne, jakościowe, logistyczne, finansowe, produkcyjne, inżynieryjne.

Jaki jest model szkolenia?

 • Tylko sprawdzone narzędzia
 • Użycie sekwencji "dlaczego - co - jak" podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
 • Częste korzystanie z przykładów i "studiów przypadku"
 • Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
 • Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
 • Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
 • Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
 • Sesje dyskusyjne z trenerem
 • Max. 15 uczestników