"Tomasz posiada olbrzymią wiedzę z zakresu Six Sigma, a co istotniejsze w łatwy i zrozumiały sposób potrafi się nią dzielić z innymi.

Wielki profesjonalista z olbrzymim doświadczeniem zawodowym, a przede wszystkim praktyk, który w umiejętny sposób wykorzystuje posiadaną wiedzę.

 

 

Karol Zakrzewski

Project manager 

Szkolenie FMEA

"Miałem okazję dwukrotnie brać udział w szkoleniach prowadzonych przez Tomasza.

Zdecydowanie polecam go każdemu, kto szuka profesjonalnej wiedzy przedstawionej w przystępny sposób. Tomek ma bogate doświadczenie procesowe, jest świetnie przygotowany merytorycznie i stanowi fantastyczne wsparcie dla swoich uczniów."

 

Wojciech Gabrysiak

Konsultant biznesowy

Szkolenie FMEA

"Tomek jest osobą o ogromnej wiedzy dotyczącej analizy statystycznej oraz optymalizacji procesów.

Przekazuje ją w sposób nowoczesny, interesujący i poparty wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a do tego przykłada dużą wagę do jakości wiedzy z jaką wychodzi ze szkolenia KAŻDY z jego uczestników.

Tomek to prawdziwy ekspert."

 

Paweł Breisa

Process Management Specialist

Szkolenie FMEA

Przykładowe rekomendacje (więcej na moim profilu LinkedIn)


 

Szkolenie FMEAanaliza przyczyn i skutków potencjalnych niezgodności 

(ang. Failure Mode and Effects Analysis, FMEA)

 • Szkolenie FMEA przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody FMEA w przedsiębiorstwie.
 • Uczestnicy dowiadują się jak stworzyć FMEA, jakie techniki wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA w zakresie:
  • definiowania niezgodności
  • opisywania prewencji
  • opisywania kontroli
  • planowania działań obniżających ryzyko oraz
  • wdrożenia działań doskonalących.
 • Szkolenie FMEA może zostać ukierunkowane na analizę produktu lub procesu.

Jakie są korzyści?

Jaka jest charakterystyka szkolenia FMEA?

 • FMEA (ang. Failure Mode And Effects Analysis) to metoda analizy rodzajów i skutków możliwych błędów.

 • Szkolenie FMEA pozwala na systematyczną identyfikację potencjalnych wad produktu lub procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie związanego z nimi ryzyka.

 • FMEA ma zastosowanie zarówno w produkcji masowej, jak i jednostkowej.

 • Analizę można wykonać dla konkretnego produktu, jego elementu lub podzespołu, a także dla całego procesu lub jego części.

Dla kogo jest szkolenie FMEA?

Kurs ten jest przeznaczony dla osób pełniących różne funkcje w organizacji - operacyjne, jakościowe, logistyczne, finansowe, produkcyjne, inżynieryjne.

Jaki jest model szkolenia FMEA?

 • Tylko sprawdzone narzędzia
 • Użycie sekwencji "dlaczego - co - jak" podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
 • Częste korzystanie z przykładów i "studiów przypadku"
 • Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
 • Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
 • Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
 • Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
 • Sesje dyskusyjne z trenerem
 • Max. 15 uczestników

Jakie są wymagania?

Brak wymagań wstępnych.

Jaki jest program?

Analiza przyczyn i skutków potencjalnych niezgodności, FMEA

(ang. Failure Mode and Effect Analysis)

Dzień 1 i 2

 • Podstawy FMEA projektu i procesu
 • Zasady oceny ryzyka w FMEA
 • 7 kroków analizy FMEA zgodnie z wymaganiami AIAG&VDA:
  • Planowanie i przygotowanie
  • Analiza struktury
  • Analiza funkcji
  • Analiza wad
  • Analiza ryzyka
  • Optymalizacja
  • Raportowanie
 • Ćwiczenia

Dzień 3 (opcja)

 • Narzędzia wspomagające FMEA:
  • Wykres Pareto
  • Diagram Ishikawy
  • 5xWhy
  • Planowany eksperyment (ang. Design of Experiment)
 • Techniki generowania rozwiązań
  • Brainstorming (burza mózgów)
  • 6–3–5 Brainwriting
  • Mapa myśli (ang. Thought Map)
  • SCAMPER
  • Analiza pola siłowego (ang. Force Field Analysis)
  • Matryca decyzyjna
  • Diagram pokrewieństwa (ang. Affinity Diagram)

 

Dzień 4 (opcja)

Warsztaty u klienta dla konkretnego produktu, jego elementu lub podzespołu, a także dla procesu lub jego części 

3 dni


 

SIGMA Value

CONSULTING

 1. pl
 2. en