"Tomasz posiada olbrzymią wiedzę z zakresu Six Sigma, a co istotniejsze w łatwy i zrozumiały sposób potrafi się nią dzielić z innymi.

Wielki profesjonalista z olbrzymim doświadczeniem zawodowym, a przede wszystkim praktyk, który w umiejętny sposób wykorzystuje posiadaną wiedzę.

 

 

Karol Zakrzewski

Project manager 

Szkolenie 8D

"Miałem okazję dwukrotnie brać udział w szkoleniach prowadzonych przez Tomasza.

Zdecydowanie polecam go każdemu, kto szuka profesjonalnej wiedzy przedstawionej w przystępny sposób. Tomek ma bogate doświadczenie procesowe, jest świetnie przygotowany merytorycznie i stanowi fantastyczne wsparcie dla swoich uczniów."

 

Wojciech Gabrysiak

Konsultant biznesowy

Szkolenie 8D

"Tomek jest osobą o ogromnej wiedzy dotyczącej analizy statystycznej oraz optymalizacji procesów.

Przekazuje ją w sposób nowoczesny, interesujący i poparty wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a do tego przykłada dużą wagę do jakości wiedzy z jaką wychodzi ze szkolenia KAŻDY z jego uczestników.

Tomek to prawdziwy ekspert."

 

Paweł Breisa

Process Management Specialist

Szkolenie 8D

Przykładowe rekomendacje (więcej na moim profilu LinkedIn)


 

Szkolenie Rozwiązywanie problemów Metodą 8D

(ang. Eight Disciplines Problem Solving Process, 8D)

 • Kurs ma na celu dostarczenie informacji potrzebnych do zrozumienia, opisania i uczestniczenia w procesie rozwiązywania problemów używając metody 8D

 • Metoda 8D to zdyscyplinowany proces opracowany przez Ford Motor Company, w celu pomocy inżynierom w rozwoju produktu i poprawy jakości poprzez identyfikowanie i rozwiązywanie problemów

 • Metoda jest stosowana przez wszystkie firmy z branży motoryzacyjnej

 • Często jest to wymagana metoda dokumentowania działań naprawczych/korygujących

Jakie są korzyści?

Jaka jest charakterystyka szkolenia 8D?

 • Poprawa efektywności rozwiązywania problemów poprzez zastosowanie metody 8D

 • Zrozumienie podstawowych zasad, na których opiera się metoda 8D oraz praca zespołowa

 • Uporządkowane i spójne podejście do rozwiązywania problemów w organizacji

 • Pomoc dla organizacji w spełnieniu specyficznych dla klienta wymagań dotyczących zarządzania problemami

 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania przyszłych problemów wykorzystując wnioski wyciągnięte z działań usprawniających

Dla kogo jest szkolenie?

Kurs ten jest przeznaczony dla osób pełniących różne funkcje w organizacji - operacyjne, jakościowe, logistyczne, finansowe, produkcyjne, inżynieryjne.

Jaki jest model szkolenia?

 • Tylko sprawdzone narzędzia
 • Użycie sekwencji "dlaczego - co - jak" podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
 • Częste korzystanie z przykładów i "studiów przypadku"
 • Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
 • Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
 • Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
 • Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
 • Sesje dyskusyjne z trenerem
 • Max. 15 uczestników

Jakie są wymagania?

Brak wymagań wstępnych.

Jaki jest program szkolenia 8D?

Rozwiązywanie problemów Metodą 8D

(ang. Eight Disciplines Problem Solving Process, 8D)

Dzień 1

Dzień 2

 • Wprowadzenie do krytycznego myślenia i metody naukowej (PDCA/PDSA)

 • Świadomość jakości

 • Definicje operacyjne

 • Wprowadzenie do 8D i potrzeby skutecznego angażowania ludzi we wspieranie procesu 8D

 • D0: Przygotowanie do procesu 8D
 • D1: Tworzenie zespołu 
 • D2: Opisywanie problemu 
 • D3: Tymczasowe działania korygujące 

 

 • D4: Analiza przyczyny źródłowej

  • Narzędzia wspomagające 8D:

   • Wykres Pareto

   • Histogram

   • Diagram Ishikawy

   • 5xWhy

   • Wykres korelacji

   • Deep Drill/Deep Wide

  • Techniki generowania rozwiązań

   • Brainstorming (burza mózgów)

   • 6–3–5 Brainwriting

   • Mapa myśli (ang. Thought Map)

   • Analiza pola siłowego (ang. Force Field Analysis)

   • Matryca decyzyjna

   • Diagram pokrewieństwa (ang. Affinity Diagram)

 • D5:Działania korekcyjne

 • D6: Działania korygujące – wdrożenie

 • D7: Działania zapobiegawcze

 • D8: Zamknięcie analizy i podziękowania dla zespołu

2 dni


 

SIGMA Value

CONSULTING

 1. pl
 2. en